Standard BAS EN 62116:2017 usvojen metodom prijevoda

Standard BAS EN 62116:2017 usvojen metodom prijevoda

Treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 62116:2017, Fotonaponski invertori povezani na mrežu - Procedura ispitivanja mjera za sprečavanje ostrvskog režima rada, prijevod je engleske verzije standarda EN 62116:2015, Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures.

 

 

Svrha ovog evropskog standarda je da osigura proceduru ispitivanja za ocjenu performansi mjera za sprečavanje ostrvskog režima rada, korištenih u PV sistemima povezanim na mrežu.

 

 

Ovaj standard propisuje uputstvo za ispitivanje performansi mjera za sprečavanje automatskog ostrvskog režima rada, instaliranih u ili sa jednofaznim ili višefaznim PV invertorima priključenim na elektroenergetsku mrežu. Prikazana procedura ispitivanja i kriteriji predstavljaju minimalne zahtjeve koji će omogućiti ponovljivost. Dodatni zahtjevi ili stroži kriteriji mogu se specifikovati ukoliko postoji dokaziv rizik. Invertori i drugi uređaji koji ispunjavaju zahtjeve ovog standarda smatraju se ne-ostrvskim, kako je definisano u IEC 61727.

 

 

Standard se može primijeniti na ostale tipove sistema priključenih na mrežu (npr. mikroturbine i gorive ćelije bazirane na invertorima, indukcione i sinhrone mašine). Međutim, za druge sisteme, koji nisu PV sistemi zasnovani na invertoru, može biti neophodno tehničko revidiranje.

 

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 62116:2017 pripremio je Tehnički komitet  BAS/TC 56 Konvencionalni i alternativni izvori električne energije.

 

 

 

26 Jan 2018