Novi bosanskohercegovački standardi iz područja električnih instalacija niskog napona usvojeni metodom prijevoda

Novi bosanskohercegovački standardi iz područja električnih instalacija niskog napona usvojeni metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 19, Električne instalacije u zgradama, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde iz područja električnih instalacija niskog napona:

 

 

BAS HD 60364-5-51:2017, Električne instalacije u zgradama – Dio 5-51: Izbor i montaža električne opreme – Opća pravila

 

 

BAS HD 60364-5-51/A11:2017, Električne instalacije u zgradama – Dio 5-51: Izbor i montaža električne opreme – Opća pravila – Amandman 11

 

 

BAS HD 60364-5-52:2017, Električne instalacije niskog napona – Dio 5-52: Izbor i montaža elektroopreme – Sistemi ožičenja 

 

 

BAS HD 60364-5-54:2017, Električne instalacije niskog napona – Dio 5-54: Izbor i ugradnja električne opreme – Sistemi uzemljenja i zaštitni provodnici 

 

 

BAS HD 60364-5-559:2017, Električne instalacije niskog napona – Dio 5-559: Ostala oprema – Svjetiljke i instalacije osvjetljenja

 

 

 

31 Jan 2018