Vjetroturbine – standard BAS EN 50308:2017 usvojen metodom prijevoda

Vjetroturbine – standard BAS EN 50308:2017 usvojen metodom prijevoda

Drugo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 50308:2017, Vjetroturbine – Mjere zaštite – Zahtjevi za projektovanje, rad i održavanje, prijevod je engleske verzije međunarodnog standarda EN 50308:2004, Wind turbines – Protective measures – Requirements for design, operation and maintenance.

 

 

Ovaj evropski standard utvrđuje zahtjeve za zaštitne mjere koje se odnose na zdravlje i sigurnost osoblja, koje je odgovorno za puštanje u pogon, rad i održavanje vjetroturbina.
Standard ne opisuje uputstva i propise za siguran rad za vrijeme proizvodnje, transporta, montaže i ugradnje vjetroturbine.
Zahtjevi su navedeni za nabavku mehaničkih dijelova turbine, kao što su platforme, ljestve, rasvjeta, i za priručnike i znakove upozorenja za obezbjeđenje sigurnog i brzog rada, provjere i održavanja.

 

 

Ovaj standard nije primjenljiv za vjetroturbine koje su proizvedene prije nego što je CENELEC objavio standard.

 

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 50308:2017 pripremio je Tehnički komitet  BAS/TC 56, Konvencionalni i alternativni izvori električne energije.

 

 

 

01 Feb 2018