Novi BAS standard iz područja opreme pod pritiskom usvojen metodom prijevoda

Novi BAS standard iz područja opreme pod pritiskom usvojen metodom prijevoda

Obјаvlјеnо је nоvо, drugo izdаnjе bоsаnskоhеrcеgоvаčkоg stаndаrdа BAS EN 764-4:2018,  Oprema pod pritiskom – Dio 4: Postavljanje tehničkih uslova isporuke za metalne materijale, kојi је prеuzеt mеtоdоm prijеvоdа еvrоpskоg stаndаrdа EN 764-4:2014, Pressure equipment – Part 4: Establishment of technical delivery conditions for metallic materials.

 

 

Ovaj standard, u skladu s EU Direktivom 97/23/EC za opremu pod pritiskom (PED), specificira zahtjeve za uspostavljanje tehničkih uvjeta za isporuku metalnih materijala u procesu proizvodnje opreme pod pritiskom u formi:

 

  • harmoniziranog evropskog standarda za materijal;
  • evropskog odobrenja za materijale (EAM);
  • posebnih procjena materijala (PMA).

 

 

Ovim standardom nisu definisani dodatni materijali za zavarivanje. Ovaj standard je razvijen prvenstveno za  čelik, nikl i materijale na bazi nikla. Ipak, primjena drugih materijala nije ograničena, ali treba uzeti u obzir specifične aspekte relevantne za razmatrani materijal.

 

 

Bоsаnskоhеrcеgоvаčki stаndаrd BAS EN 764-4:2018 priprеmiо је Tеhnički kоmitеt BAS/TC 41, Oprema pod pritiskom i kontejneri.

 

 

 

05 Feb 2018