Objavljena prva zbirka BAS standarda iz oblasti električnih instalacija

Objavljena prva zbirka BAS standarda iz oblasti električnih instalacija

Institut za standardizaciju BiH je objavio zbirku bosanskohercegovačkih standarda „Električne instalacije niskog napona – Zaštitne mjere“. Radi se o standardima koje je objavio Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC), a u sistem bosanskohercegovačke standardizacije preuzeo Institut metodom prijevoda.

 

Na pripremi zbirke, odnosno na izboru, prevođenju i recenziji odabranih bosanskohercegovačkih standarda radili su članovi Tehničkog komiteta BAS/TC 19, Električne instalacije u zgradama.

 

Zbirku čine sljedeći standardi:


BAS HD 384.4.45 S1:2017
Električne instalacije u zgradama – Dio 4: Zaštitne mjere – Poglavlje 45: Zaštita od podnapona

BAS HD 384.4.46 S2:2017
Električne instalacije u zgradama – Dio 4: Zaštitne mjere – Poglavlje 46: Razdvajanje i uklapanje

BAS HD 60364-4-41:2017
Električne instalacije niskog napona – Dio 4-41: Zaštitne mjere – Zaštita od električnog udara

BAS HD 60364-4-42:2017
Električne instalacije niskog napona – Dio 4-42: Zaštitne mjere – Zaštita od toplotnog djelovanja

BAS HD 60364-4-42/A1:2017
Električne instalacije niskog napona – Dio 4-42: Zaštitne mjere – Zaštita od toplotnog djelovanja – Amandman 1

BAS HD 60364-4-43:2017
Električne instalacije niskoga napona – Dio 4-43: Zaštitne mjere – Prekostrujna zaštita

BAS HD 60364-4-442:2017
Električne instalacije niskog napona – Dio 4-442: Zaštitne mjere – Zaštita instalacija niskog napona od povremenih prenapona uslijed zemljospoja u visokonaponskom sistemu i uslijed kvarova u niskonaponskom sistemu

BAS HD 60364-4-443:2017
Električne instalacije niskoga napona – Dio 4-44: Zaštitne mjere – Zaštita od naponskih i  elektromagnetnih smetnji – Sekcija 443: Zaštita od prenapona atmosferskoga podrijetla ili usljed isklapanja

BAS HD 60364-4-444:2017
Električne instalacije niskoga napona – Dio 4-444: Zaštitne mjere – Zaštita od naponskih i elektromagnetskih smetnji

Ovo je prva  zbirka standarda koju je objavio Institut, a u cilju omogućavanja njihove šire upotrebe. Posebna prednost zbirke je činjenica da su ovako objedinjeni standardi dostupni korisnicima po znatno povolјnijim uvjetima i cijeni.


Zbirku standarda možete kupiti po cijeni od 78,00 KM u papirnoj formi i naručiti putem sljedećeg linka.

 

 

02 Apr 2018