Revidiran ISO/IEC 27000 – ključni međunarodni standard za sigurnost informacija

Revidiran ISO/IEC 27000 – ključni međunarodni standard za sigurnost informacija

Tek smo na početku 2018., a već izgleda da će ovo biti velika godina kada se radi o sigurnosti informacija. S obzirom na pitanja u vezi sa  sigurnošću  mikroprocesora i glavnom  inicijativom  o cyber  sigurnosti, kao što je Opća uredba EU-a o zaštiti podataka koja je ove godine stupila na snagu, novo izdanje standarda ISO/IEC 27000 je došlo  u pravi čas.

 

 

ISO/IEC 27000: 2018 daje pregled sistema upravljanja sigurnošću informacija (Information Security Managemet System – ISMS), kao i termine i definicije koji se često koriste u porodici ISMS standarda (ISO/IEC 27001). Dizajnirana da bude primjenjiva na organizacije svih vrsta i veličina, od multinacionalnih do malih i srednjih poduzeća, nova verzija standarda, objavljena u februaru 2018. godine,  jednako je korisna vladinim agencijama kao i neprofitnim organizacijama.

 

 

Porodica 27000 ima više od desetak standarda. Nedavno objavljenim standardom ISO/IEC 27000 objašnjava se kako se standardi međusobno uklapaju – njihovo područje primjene, uloge, funkcije i interakcije.

 

 

Zajednica korisnika ISO/IEC 27001 će prepoznati vrijednost ovog standarda, jer objedinjuje svu suštinsku terminologiju koja se koristi u drugim standardima iz porodice ISO/ IEC 27000.

 

 

Standard ISO/IEC 27000: 2018 izradio je ISO/IEC JTC 1, Informacione tehnologije,  potkomitet SC 27, Tehnike IT sigurnosti. Možete ga kupiti od vašeg nacionalnog člana ISO-a ili preko ISO Storea.

 

 

Autor: Barnaby Lewis

Preuzeto sa: www.iso.org

 

 

 

17 Apr 2018