Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde:

 

BAS EN 1993-1-8:2018, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektiranje priključaka, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-1-8:2005 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

BAS EN 1993-1-8 daje metode proračuna za projektovanje priključaka koji podliježu pretežno statičkom opterećenju upotrebom čelika klasa S235, S275, S355, S420, S450 i S460.

 

BAS EN 1993-1-9:2018, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-1-9:2005 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

BAS EN 1993-1-9 daje metode ocjenjivanja otpornosti na zamor elemenata, spojeva i priključaka izloženih opterećenju koje prouzrokuje zamor. Ove metode su izvedene iz ispitivanja zamora na ispitnim uzorcima u velikom mjerilu, što uključuje utjecaje geometrijskih i konstrukcijskih imperfekcija zbog proizvodnje materijala i izvođenja (npr. utjecaj dopuštenih odstupanja i zaostalih naprezanja zbog zavarivanja).

 

Metode ocjenjivanja navedene u ovom dijelu mogu se primijeniti na sve kvalitete konstrukcijskih čelika, nehrđajuće čelike i nezaštićene čelike otporne na atmosfersku koroziju, osim ako nije drukčije napomenuto u tabelama s kategorijama detalja. Ovaj se dio primjenjuje samo na materijale koji su u skladu sa zahtjevima za žilavost iz EN 1993-1-10.

 

BAS EN 1993-1-10:2018, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i svojstva po debljini, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-1-10:2005 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

BAS EN 1993-1-10 sadrži uputstva za proračun pri izboru čelika u pogledu žilavosti i svojstava po debljini zavarenih elemenata kod kojih postoji značajan rizik od lamelarnog cijepanja tokom proizvodnje. Dio 2 se primjenjuje na čelike kvalitete od S 235 do S 690, dok se dio 3 primjenjuje samo na čelike kvalitete S 235 do S 460.

 

BAS EN 1993-1-11:2018, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-11: Proračun konstrukcija s vlačnim dijelovima, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-1-11:2006 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

Standard BAS EN 1993-1-11 sadrži pravila proračuna konstrukcija s čeličnim vlačnim dijelovima koji su zbog svojih spojeva s konstrukcijom prilagodljivi i zamjenjivi. On također daje i pravila za određivanje tehničkih zahtjeva za predgotovljene vlačne dijelove pri ocjenjivanju njihove sigurnosti, upotrebljivosti i trajnosti.

 

BAS EN 1993-1-12:2018, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-12: Dodatna pravila za proširenje EN 1993 na čelike kvalitete do S700, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-1-10:2007 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

Standard BAS EN 1993-1-12 daje pravila koja se mogu upotrijebiti zajedno s dijelovima 1-1 do 1-11, dijelom 2, dijelovima 3-1 i 3-2, 4-1 do 4-3, te dijelovima 5 i 6 standarda BAS EN 1993, čime se omogućava da se čelične konstrukcije projektuju s čelicima čija je kvaliteta veća od S460 pa do S700.

 

 

 

03 May 2018