Nova tehnička specifikacija za auditore standarda ISO 45001

Nova tehnička specifikacija za auditore standarda ISO 45001

Odmah nakon prvog svjetskog međunarodnog standarda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu objavljena je tehnička specifikacija kako bi se osiguralo da je audit u skladu s očekivanim.

 

ISO 45001, Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu – Zahtjevi s uputstvima za upotrebu, ušao je u historiju standardizacije kada je objavljen u martu ove godine, a sad je objavljena i dopunska tehnička specifikacija – ISO/IEC TS 17021-10, koja definiše potrebne vještine i znanja zahtijevana od certifikacionih tijela da bi ocjenjivala organizacije koje su implementirale standard za zaštitu zdravstva i sigurnosti.

 

ISO/IEC TS 17021-10, Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems, ima za cilj da osigura usklađen pristup u akreditaciji certifikacije prema standardu ISO 45001.

 

Nova tehnička specifikacija je namijenjena auditorima ili drugim osobama koje donose odluke o certifikaciji vezanoj za ISO 45001 i u konačnici će služiti certifikacijskim, akreditacijskim i regulatornim tijelima kao potvrda da su odluke o auditu i certifikaciji prema standardu ISO 45001 donijele kompetentne osobe.

 

Catherine Montagnon, kopredsjedavajuća radne grupe zadužene za ISO/IEC TS 17021-10 i šefica francuske delegacije uključene u razvoj standarda ISO 45001, objasnila je da su mnogi ljudi koji su odgovorni za razvoj tehničke specifikacije također doprinijeli pisanju ISO 45001, unoseći u njega svoje bogato znanje i iskustvo.

 

„ISO 45001 sadrži niz zahtjeva za koje su potrebne specifične vještine koje se odnose na zdravlje i sigurnost na radu kako bi se omogućio efikasan audit, poput onih koji se odnose na terminologiju, principe, koncepte, alate i tehnike”, rekla je ona.

 

„Zbog toga je neophodno imati poseban dokument za ocjenjivanje usklađenosti kako bi se osiguralo da auditori posjeduju odgovarajuće vještine za dobro obavljanje posla.”

 

ISO/IEC TS 17021-10 dostupan je putem Instituta za standardizaciju BiH ili preko ISO Storea.

 

 

 

 

15 May 2018