Sedma balkanska konferencija o standardizaciji

Sedma balkanska konferencija o standardizaciji

Od 16. do 18. maja u Sofiji je održana Sedma balkanska konferencija o standardizaciji, čiji je domaćin bio Bugarski institut za standardizaciju (BDS). Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine predstavljali su Aleksandar Cincar, direktor Instituta i Borislav Kraljević, zamjenik direktora Instituta.

 

 

Na ovogodišnjoj konferenciji razmatrali su se zaključci sa 6. balkanske konferencije koja je bila održana u Antaliji od 2. do 4. novembra 2017. godine, kao i informacije u vezi sa 1. balkanskom IT konferencijom za biznis platforme u oblasti standardizacije, koja je održana u Skoplјu u martu ove godine. Također, razmatran je i Poslovnik o organizovanju balkanske konferencije o standardizaciji.

 

 

Veoma značajna tema ovogodišnje balkanske konferencije bila su pravila, procedure, smjernice i dokumenti sistema upravljanja kvalitetom, uklјučujući i vježbu samoocjenjivanja, u kombinaciji sa certifikacijom prema standardu EN ISO 9001.

 

 

Govorilo se i o saradnji između nacionalnih tijela za standardizaciju i univerziteta, i kao primjer dobre prakse predstavljena je saradnja između Bugarskog instituta za standardizaciju i Tehničkog univerziteta u Sofiji.

 

 

Na konferenciji je dogovoreno da će domaćin Osme balkanske konferencije o standardizaciji biti Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME).

 

 

 

 

23 May 2018