Objavljen standard BAS EN ISO/IEC 17025:2018 metodom prijevoda

Objavljen standard BAS EN ISO/IEC 17025:2018 metodom prijevoda

Objavljeno je novo, treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018, Opšti zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija. Standard je preuzet metodom prijevoda međunarodnog standarda ISO/IEC 17025:2017,  General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.  

 

Ovaj standard specificira opće zahtjeve za kompetentnost, nepristrasnost i konzistentan rad ispitnih i kalibracionih laboratorija i može se primjenjivati na sve organizacije koje obavljaju laboratorijske aktivnosti. Također, koristi se za potvrđivanje ili priznavanje kompetentnosti ispitnih i kalibracionih laboratorija.

 

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila је 30. 11. 2017. godine  treće izdanje standarda ISO/IEC 17025:2017 i odlukom (ILAC Resolution GA 20.15) iz 2016. godine za primjenu navedenog standarda propisan je prijelazni period od tri godine od datuma objavljivanja nove verzije.

 

 

 

Bоsаnskоhеrcеgоvаčki stаndаrd BAS EN ISO/IEC 17025:2018 pripremila je Radna grupa BAS/TC 3/WG 1, Ocjenjivanje usklađenosti, a prihvatio Tehnički komitet BAS/TC 3, Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta.

 

 

 

28 May 2018