Objavljen standard BAS EN ISO/IEC 17011:2018 metodom prijevoda

Objavljen standard BAS EN ISO/IEC 17011:2018 metodom prijevoda

Objavljeno je novo, treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN ISO/IEC 17011:2018, Ocjenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtjevi za akreditaciona tijela koja akredituju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti. Standard  je preuzet metodom prijevoda međunarodnog standarda ISO/IEC 17011:2017,  Conformity assessment – Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.  

 

Ovaj standard specificira zahtjeve u pogledu kompetentnosti, dosljednog rada i nepristrasnosti akreditacionih tijela koja ocjenjuju i akredituju tijela za ocjenjivanje usklađenosti.

 

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) razvili su tranzicioni plan kako bi osigurali da sva tijela za akreditovanje koja su potpisnici IAF MLA i ILAC MRA pređu na ISO/IEC 17011:2017 u roku od tri godine od dana objavljivanja.

 

Bоsаnskоhеrcеgоvаčki stаndаrd BAS EN ISO/IEC 17011:2018 pripremila je Radna grupa BAS/TC 3/WG 1, Ocjenjivanje usklađenosti, a prihvatio Tehnički komitet BAS/TC 3, Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta.

 

 

 

30 May 2018