Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde:

 

BAS EN 1993-2:2018, Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-2:2006 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

BAS EN 1993-2 daje opće osnove za statički proračun čeličnih mostova i čeličnih dijelova spregnutih mostova, te odredbe koje nadopunjuju, mijenjaju ili zamjenjuju ekvivalentne odredbe date u različitim dijelovima EN 1993-1. Ovaj evropski standard se bavi samo pitanjima otpornosti, upotrebljivosti i trajnosti konstrukcija mosta.

 

BAS EN 1993-3-1:2018, Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci – Tornjevi i jarboli, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-3-1:2006 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

Standard BAS EN 1993-3-1 primjenjuje se za proračun konstrukcija rešetkastih tornjeva i jarbola učvršćenih pomoću užadi , kao i za proračun ovog tipa konstrukcija na koje se oslanjaju prizmatični, cilindrični ili drugi elementi širokih vertikalnih strana.

 

BAS EN 1993-3-2:2018, Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-2: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Dimnjaci, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-3-2:2006.

 

BAS EN 1993-3-2 primjenjuje se za proračun konstrukcija vertikalnih čeličnih dimnjaka kružnog ili konusnog presjeka. Uključuje konzolne dimnjake, dimnjake oslonjene na međunivoima ili učvršćene pomoću užadi. Ovaj dio se bavi samo zahtjevima za otpornost (čvrstoća, stabilnost i zamor) čeličnih dimnjaka. Odredbe ovoga dijela dopunjavaju one koje su date u dijelu 1.1 u EN 1993.

 

 

 

12 Jun 2018