Novi izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokument iz područja građevinarstva

Novi izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokument iz područja građevinarstva

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine objavio je BAS EN 1991-1-3/NA:2018, Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega - Nacionalni dodatak.

 

 

Ovaj izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokument, prvo izdanje, određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna koji će se upotrebljavati prilikom proračuna zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u Bosni i Hercegovini i omogućuje primjenu standarda BAS EN 1991-1-3:2015, Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega.

 

 

Kao sastavni dio ovog izvornog bosanskohercegovačkog standardizacijskog dokumenta za primjenu standarda BAS EN 1991-1-3:2015 izrađena je interaktivna karta opterećenja snijegom na tlo u Bosni i Hercegovini. Karta je dostupna na http://www.eurokodovi.ba/.

 

 

Ovaj bosanskohercegovački standardizacijski dokument pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 58, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9.

 

 

 

27 Jun 2018