Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde:

 

BAS EN 1993-4-1, Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-4-1:2007 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

Ovaj dio Eurokoda 3 daje principe i pravila primjene proračuna konstrukcija čeličnih slobodnostojećih ili oslonjenih silosa kružnog ili pravougaonog tlocrtnog oblika i odnosi se samo na zahtjeve za otpornost i stabilnost čeličnih silosa.

 

Dio 4-1 ne obuhvata: otpornost na požar; silose s unutrašnjim podjelama i unutrašnjim konstrukcijama; silose kapaciteta manjeg od 100 kN (10 tona); slučajeve za koje su neophodne posebne mjere ograničenja posljedica incidenata.

 

BAS EN 1993-4-2, Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-4-2:2007 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

Dio 4-2 Eurokoda 3 daje principe i pravila primjene proračuna konstrukcija vertikalnih cilindričnih i pravougaonih nadzemnih čeličnih rezervoara za skladištenje tečnih proizvoda određenih karakteristika, a odnosi se samo na zahtjeve za otpornost i stabilnost čeličnih rezervoara.

 

Ovim dijelom nisu obuhvaćeni: plutajući krovovi i plutajući pokrovi, kao ni otpornost na požar, dok su tlocrtno kružni rezervoari obuhvaćeni ovim standardom ograničeni na osnosimetrične konstrukcije, iako mogu biti izloženi nesimetričnim dejstvima, a mogu biti oslonjeni nesimetrično.

 

BAS EN 1993-4-3, Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-3: Cjevovodi, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-4-3:2007 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

Standard BAS EN 1993-4-3 daje principe i pravila primjene proračuna konstrukcija cilindričnih čeličnih cjevovoda za transport tečnosti ili gasa ili mješavina tečnosti i gasa pri temperaturi okoline, koji nisu obrađeni u drugim evropskim standardima koji obuhvataju posebne primjene. Posebno je namijenjen za upotrebu za ukopane cjevovode u naseljenim i nenaseljenim područjima, te ukopane cjevovode koji prelaze nasipe, saobraćajne ceste, pruge i kanale.

 

Ovaj standard određuje zahtjeve koji se odnose na svojstva materijala ploča i šavova, u smislu čvrstoće i duktilnosti. Područje primjene ovog standarda ograničeno je na kvalitete čelika gdje određena minimalna granica razvlačenja ne prelazi 700 N/mm2.

 

BAS EN 1993-5, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 5: Piloti i žmurje, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-5:2007 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

Dio 5 iz EN 1993 daje principe i pravila primjene za konstrukcijski proračun pilota i žmurja izrađenih od čelika. Također daje primjere detalja za temelje i konstrukcije potpornih zidova.

 

Područje primjene obuhvaća: temeljenja na čeličnim pilotima za inženjerske građevinske objekte na kopnu ili u vodi; privremene ili trajne konstrukcije potrebne za izvedbu čeličnog žmurja; te privremene ili trajne potporne konstrukcije koje se sastoje od čeličnog žmurja, uključujući sve vrste kombiniranih zidova.

 

BAS EN 1993-6, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 6: Konstrukcije kranskih staza, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-6:2007 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

Standard BAS EN 1993-6 daje pravila za projektovanje pri proračunu konstrukcija kranskih staza i ostalih konstrukcija na koje se oslanjaju kranovi. Standard obuhvata staze mosnih kranova u zgradama i vanjske kranske staze, uključujući kranske staze za pomične mosne kranove (oslonjene na gornju stranu kranskih greda ili zavješene ispod kranskih greda), kao i jednošinski sklop vitla.

29 Jun 2018