Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 61, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde:

 

BAS EN 1994-1-1:2018, Eurokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1994-1-1:2004 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

Dio 1-1 Eurokoda 4 daje opću osnovu za projektovanje spregnutih konstrukcija, kao i posebna pravila za zgrade.

 

BAS EN 1994-1-2:2018, Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1994-1-2:2005 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2008. godine i amandmanom A1 iz 2014. godine.

 

Standard EN 1994-1-2 obrađuje proračun spregnutih čelično-betonskih konstrukcija za vanrednu situaciju izloženosti požaru, a predviđen je za upotrebu zajedno s EN 1994-1-1 i EN 1991-1-2. Ovaj dio obrađuje samo pasivne metode požarne zaštite, dok aktivne mjere nisu obuhvaćene. EN 1994-1-2 primjenjuje se na spregnute čelično-betonske konstrukcije od kojih se zahtijeva ispunjavanje određenih funkcija kad su izložene požaru, i to:

-       izbjegavanje preranog rušenja konstrukcije (funkcija nosivosti);

-       ograničavanje širenja požara (plamena, vrućih gasova, prekomjerne toplote) izvan predviđenih područja (razdjelna funkcija).

 

Metode navedene u ovom standardu primjenjive su na vrste konstrukcijskih čelika S235, S275, S355, S420 i S460 iz EN 10025, EN 10210-1 i EN 10219-1. BAS EN 1994-1-2 ne obuhvata proračun spregnutih konstrukcija s betonima klase čvrstoće manje od C20/25 i LC20/22 i više od C50/60 i LC50/55.

 

BAS EN 1994-2:2018, Evrokod 4 - Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona - Dio 2: Opšta pravila i pravila za mostove, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1994-2:2005 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2008. godine.

 

Dio 2 Eurokoda 4 daje pravila za projektovanje spregnutih mostova od čelika i betona ili elemenata mostova, kao dodatak općim pravilima u EN 1994-1-1. Ovješeni mostovi nisu u potpunosti pokriveni ovim dijelom.

02 Jul 2018