Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 58, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde:

 

BAS EN 1999-1-1:2018, Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1999-1-1:2007 s uključenim amandmanima A1 iz 2009. godine i A2 iz 2013. godine.

 

EN 1999-1-1 sadržava osnovna pravila proračuna konstrukcija izrađenih od aluminijskih legura i ograničene smjernice za lijevane legure.

 

BAS EN 1999-1-2:2018, Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-2: Proračun konstrukcija na djelovanje požara, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1999-1-2:2007 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

Standard EN 1999-1-2 se bavi proračunom aluminijskih konstrukcija u incidentnim situacijama izloženosti požaru i namijenjen je za korištenje zajedno s EN 1999-1-1 i EN 1991-1-2. Ovaj standard se bavi samo pasivnim metodama zaštite od požara, dok aktivne metode nisu obrađene. EN 1999-1-2 se primjenjuje na aluminijske konstrukcije za koje se zahtijeva da ispune funkciju nosivosti ukoliko su izložene požaru, u smislu izbjegavanja prijevremenog kolapsa konstrukcije.  

 

BAS EN 1999-1-3:2018, Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-3: Konstrukcije osjetljive na zamor, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1999-1-3:2007 s uključenim amandmanom A1 iz 2011. godine.

 

EN 1999-1-3 daje osnove za proračun konstrukcija od legura aluminija s obzirom na granično stanje loma uzrokovano zamorom. Ovaj standard daje pravila za: proračun na sigurni vijek trajanja; proračun s obzirom na dopušteno opterećenje; te proračun potpomognut ispitivanjem. EN 1999-1-3 je namijenjen da se koristi zajedno sa EN 1090-3. Standard EN 1999-1-3 ne pokriva posude ili cijevi pod pritiskom.

 

BAS EN 1999-1-4:2018, Evrokod 9 – Projektovanje aluminijumskih konstrukcija – Dio 1-4: Hladno oblikovani konstrukcioni limovi, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1999-1-4:2007 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine i amandmanom A1 iz 2011. godine.

EN 1999-1-4 daje proračunske zahtjeve za hladno oblikovane trapezoidne aluminijske limove. Primjenjuje se na hladno oblikovane aluminijske proizvode izrađene od toplo valjanih ili hladno valjanih limova ili traka koje su hladno oblikovane procesima kao što su hladno valjanje ili presovanje. Također su date metode za stressed-skin proračun aluminijskih limova kao konstrukcione dijafragme. Ovaj dio se ne odnosi na hladno oblikovane aluminijske profile kao što su C-, Z- itd. profili niti na hladno oblikovane i zavarene kružne ili pravougaone šuplje presjeke. EN 1999-1-4 daje metode projektovanja putem proračuna i projektovanja putem ispitivanja. Standard EN 1999-1-4 ne pokriva raspored opterećenja za opterećenja nastala tokom izvođenja i održavanja.

 

BAS EN 1999-1-5:2018, Evrokod 9 - Projektovanje aluminijumskih konstrukcija – Dio 1-5: Ljuske, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1999-1-5:2007 s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

Standard EN 1999-1-5 se odnosi na projektovanje alumijskih konstrukcija, ukrućenih ili neukrućenih, koje imaju oblik rotacionih ljuski ili kružnih ploča samonosivih konstrukcija. Odredbe EN 1999-1-5 odnose se na osnosimetrične ljuske (cilindre, kupe, lopte) i srodne kružne i prstenaste ploče i grede prstenastih presjeka i meridijalnih ukrućenja tamo gdje čine dio kompletne konstrukcije. Pojedinačne panelne ljuske (cilindrične, konusne ili sferne) nisu posebno obrađene standardom EN 1999-1-5. Međutim, njegove odredbe se mogu primijeniti ukoliko se u obzir pravilno uzmu odgovarajući granični uslovi. Predviđeno je da se odredbe EN 1999-1-5 primjenjuju u temperaturnim granicama definisanim u EN 1999-1-1. Standard EN 1999-1-5 ne pokriva aspekte curenja.

03 Jul 2018