Novo izdanje standarda ISO 22000

Novo izdanje standarda ISO 22000

Sigurnost hrane se odnosi na prevenciju, eliminaciju i kontrolu opasnosti izazvanih hranom, od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje. Sigurnost hrane se može održati samo uz pomoć zajedničkih napora svih strana uključujući vlade, proizvođače, trgovce i krajnje potrošače.
 

Standard ISO 22000:2018 je namijenjen svim organizacijama u prehrambenoj industriji, bez obzira na njihovu veličinu i sektor. Standard pomaže u identifikovanju, sprečavanju i smanjivanju rizika, čime se obezbjeđuje potrebna predostrožnost i kontinuirani proces pobolјšanja.

U novom izdanju standarda poboljšanja uključuju:

  • usvajanje strukture na visokom nivou koja je zajednička za sve ISO standarde sistema upravljanja, olakšavajući svim organizacijama kombinaciju standarda ISO 22000 s ostalim standardima sistema upravljanja (ISO 9001 ili ISO 14001),
  •  novi pristup riziku – kao vitalnom konceptu u poslovanju hranom – koji razlikuje rizik sistema upravljanja na operativnom i poslovnom nivou,
  • snažnu vezu sa „Codex Alimentarius”, grupom za hranu Ujedinjenih naroda, koja razvija smjernice za vlade koje se odnose na sigurnost hrane.

Novi standard nudi dinamičku kontrolu kombinujući sljedeće općepriznate ključne elemente: interaktivnu komunikaciju, sisteme upravljanja, pripremne programe, analizu opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka.


Novim izdanjem standarda ISO 22000:2018 zamjenjuje se standard ISO 22000:2005. Organizacije koje su certificirane u skladu sa zahtjevima standarda ISO 22000:2005 imaju prijelazni period od tri godine od datuma objavlјivanja standarda ISO 22000:2018 u okviru kojeg treba da se pripreme za certifikaciju po novom izdanju standarda.


Novo izdanje standarda će u sistem bosanskohercegovačke standardizacije biti usvojeno u narednom periodu putem Tehničkog komiteta BAS/TC 43 - Komitet za hranu.

 

05 Jul 2018