41. generalna skupština ISO-a i 52. sastanak DEVCO-a

41. generalna skupština ISO-a i 52. sastanak DEVCO-a

Ovogodišnja 41. generalna skupština ISO-a i 52. sastanak DEVCO-a održani su u švicarskom gradu Ženevi, od 24. do 29. septembra.

 

Generalna skupština ISO-a 2018 posvećena je razmjeni znanja i stvaranju novih ideja o tome kako međunarodni standardi mogu doprinijeti realizaciji Programa održivog razvoja 2030. Izazovi kao što su klimatske promjene, zagađenje i siromaštvo ne zaustavljaju se na granicama. Mnogi od tih izazova uključeni su u Program Ujedinjenih nacija za razvoj 2030 s njegovim ciljevima održivog razvoja. ISO, kao organizacija osnovana na ideji da pomogne ljudima da ostvare prekograničnu saradnju koja se odnosi na državna, tehnološka, ekonomska i socijalna pitanja, ima jasnu ulogu. Osiguravanjem mape puta za kreatore politika, preduzeća i institucije, međunarodni standardi mogu pomoći u postizanju održive budućnosti.

 

Tokom održavanja skupštine organizovan je niz okruglih stolova: Trendovi u međunarodnoj trgovini i uloga standarda; Tehnologija, standardi i inovacije; Međunarodni standardi kao podrška održivim ciljevima razvoja; Uključivanje kreatora politika i vlasti.

 

Posebno je bilo zanimljivo zasjedanje Komiteta za zemlje u razvoju (DEVCO) gdje se kao gošća govornica učesnicima obratila direktorica Kancelarije UN-a za žene Kristine Luv koja je skrenula pažnju na globalnu nejednakost, položaj i ulogu žena u svijetu.

 

Kao i Generalna skupština i zasjedanje Komiteta za zemlje u razvoju bilo je popraćeno  nizom zanimljivih radionica: Uključivanje zainteresovanih strana – fokus na MSP; Standardi i javne nabavke; Tehnički standardi – nastavni plan i program za visoko obrazovanje.

 

 

Bosnu i Hercegovinu predstavljali su direktor i zamjenik direktora Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, Aleksandar Cincar i Borislav Kraljević.

 

 

 

28 Sep 2018