Standard BAS EN 206+A1 usvojen metodom prijevoda

Standard BAS EN 206+A1 usvojen metodom prijevoda

Drugo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 206+A1:2018, Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodnja i usklađenost, usvojeno je metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 21, Beton i proizvodi od betona, Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine. Standard predstavlja prijevod engleske verzije standarda EN 206:2013 s uključenim amandmanom A1 iz 2016. godine.

 

Ovaj evropski standard se primjenjuje na beton za konstrukcije građene na licu mjesta, prefabrikovane konstrukcije i konstruktivne prefabrikovane proizvode za zgrade i inženjerske konstrukcije.

 

Beton po ovom evropskom standardu može biti:

  • normalne težine, teški i lahki;
  • proizveden na gradilištu, transportni beton ili proizveden u tvornici za prefabrikovane betonske proizvode;
  • zbijeni ili samozbijajući da ne bi zadržao znatnu količinu zarobljenog zraka osim uvučenog zraka.

 

Ovaj standard određuje zahtjeve za: sastojke betona, svojstva svježeg i očvrslog betona i njihove potvrde, ograničenja za sastav betona, specifikaciju betona, dostavljanje svježeg betona, procedure kontrole proizvodnje, kriterij usklađenosti i vrednovanje usklađenosti.

 

Standard se ne primjenjuje na: plinobeton, pjenobeton, beton s gustoćom manjom od 800 kg/m3, te vatrostalni beton.

 

 

 

05 Oct 2018