Svjetski dan standarda

Svjetski dan standarda

Svake godine 14. oktobra članovi IEC-a, ISO-a i ITU-a proslavljaju Svjetski dan standarda, poštujući zajedničke napore hiljada stručnjaka iz cijelog svijeta na izradi dobrovoljnih tehničkih sporazuma koji su objavljeni kao međunarodni standardi.

 

 

Međunarodni standardi i četvrta industrijska revolucija

 

 

James M. Shannon
predsjednik IEC-a

John Walter
predsjednik ISO-a

Houlin Zhao
generalni sekretar ITU-a

 

Kao što su standardi bili od vitalnog značaja tokom prve industrijske revolucije, prije više od 250 godina, oni će također imati ključnu ulogu u četvrtoj industrijskoj revoluciji.

 

 

Četvrta industrijska revolucija odnosi se na nove tehnologije koje brišu tradicionalne granice između fizičkih, digitalnih i bioloških svjetova. Ljudi i stvari postaju sve više povezani i to će utjecati na način na koji proizvodimo, trgujemo i komuniciramo, baš kao što je parna energija transformisala proizvodne metode i način života mnogih tokom prve industrijske revolucije.

 

 

U 18. vijeku prelazak s manuelnog rada na mašineriju i fabrički rad povećao je potrebu za standardima, naprimjer, da se zamijene dijelovi mašine i omogući specijalizovana masovna proizvodnja komponenti.

 

 

Danas će standardi ponovo igrati ključnu ulogu u tranziciji u novu eru. Bez njih se promjene kojim svjedočimo ne mogu desiti tako brzo. Inovatori se oslanjaju na međunarodne standarde, poput onih koje su razvili IEC, ISO i ITU, kako bi se osigurala kompatibilnost i interoperabilnost, tako da bi se nove tehnologije mogle usvajati bez poteškoća. Oni su također sredstvo za širenje znanja i inovacija na globalnom nivou.

 

 

Brzina promjena koje proizilaze iz četvrte industrijske revolucije sa sobom nosi određene izazove. Roboti i vještačka inteligencija će obavljati sve više zadataka koje su ranije obavljali ljudi, a aditivna proizvodnja (poznata i kao 3D štampanje)  transformisat će način na koji se roba proizvodi i omogućiti nam da „štampamo stvari“ kod kuće. Kako je sve digitalno povezano, od aviona pa do monitora za bebe, ranjivost podataka i posljedice grešaka su sve veće. To su samo neki primjeri problema s kojima se suočavaju nove generacije pametnih tehnologija koje se zasnivaju, između ostalog, na velikim količinama podataka, povećanoj integraciji, skladištenju podataka u oblaku (cloud) i otvorenoj komunikaciji između uređaja. Međunarodni standardi predstavljaju efikasan način da se obezbijedi sigurnost i minimiziraju rizici. Naprimjer, sigurnosni standardi pomažu u zaštiti naših podataka i odvraćaju od napada hakera, a sigurnosni standardi za robote će olakšati interakciju s ljudima.

 

 

Četvrta industrijska revolucija je već počela, stoga, da bi u potpunosti ostvarila svoj potencijal i doprinijela poboljšanju našeg društva, neophodno je razviti odgovarajuće standarde.

 

 

 

10 Oct 2018