Prvo savjetovanje BH K/O CIRED

Prvo savjetovanje  BH K/O CIRED

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BH K CIGRÉ) i Bosanskohercegovački komitet Međunarodne konferencije o elektrodistribuciji  (BH K CIRED) organizovali su Prvo savjetovanje koje se održalo od 14. do 16. oktobra 2018. godine u Mostaru.

 

U sklopu šest sekcija BH K CIRED prezentiran je veliki broj stručnih radova. Također, održan je Okrugli sto „Elektromagnetna polja EMF – ELF, legislative” na temu utjecaja elektromagnetnih polja na radnike i na stanovništvo.

 

Ulogu Instituta za standardizaciju BiH, sistem bosanskohercegovačke standardizacije, te evropske i bosanskohercegovačke standarde iz ove oblasti predstavio je direktor Instituta za standardizaciju BiH, gospodin Aleksandar Cincar. Osim o standardima, diskutovalo se i o evropskim preporukama i direktivama iz ove oblasti. Također, razmijenjena su iskustva s predstavnicima zemalja iz regije, Srbije, Slovenije i Hrvatske koji su prezentirali stepen usklađenosti legislative u svojim zemljama s evropskom.

 

 

 

26 Oct 2018