Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji s Arhitektonsko-građevinsko-geodetskim fakultetom Univerziteta u Banјoj Luci

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji s Arhitektonsko-građevinsko-geodetskim fakultetom Univerziteta u Banјoj Luci

U sklopu svečane akademije povodom obilježavanja 22. godine Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u petak, 14. decembra 2018. godine direktor Instituta za standardizaciju BiH gospodin Aleksandar Cincar i dekanica Arhitektonsko- građevinsko-geodetskog fakulteta gospođa Brankica Milojević potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti standardizacije.

 

Na osnovu potpisanog Memoranduma strane potpisnice će moći razmjenjivati informacije, pisane materijale i iskustva, te zajednički raditi u oblasti donošenja, odnosno razvoja i primjene standarda.

 

Saradnja se također odnosi i na zajednički rad na uvođenju predmeta standardizacija u nastavni program rada svih ciklusa studija na Fakultetu, kao i na izradu udžbenika o standardizaciji radi upoznavanja studenata sa svrhom standarda, radom bosanskohercegovačke standardizacije i cilјevima standardizacije.

 

Memorandumom je predviđeno i da Institut za standardizaciju BiH i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zajednički provode edukacije iz oblasti standardizacije, kao i edukacije vezane za implementaciju i provođenje standarda u praksi.

 

Također, jedan od ciljeva jeste da strane potpisnice podstiču uklјučivanje zainteresovanih strana iz obrazovnog sektora i drugih sektora u stručna tijela Instituta (BAS/TC) putem kojih se pripremaju, donose i objavlјuju bosanskohercegovački (BAS) standardi.

 

Potpisivanje ovog memoranduma predstavlja još jednu od aktivnosti koje provodi rukovodstvo Instituta za standardizaciju BiH u cilju unapređenja i jačanja saradnje s akademskom zajednicom u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

14 Dec 2018