Program rada BAS-a na usvajanju standarda za 2019. godinu

Program rada BAS-a na usvajanju standarda za 2019. godinu

U skladu sa zahtjevima EU Uredbe br. 1025/2012 kojom se uređuje evropski standardizacijski sistem, svako evropsko i nacionalno standardizacijsko tijelo mora barem jednom godišnje izraditi svoj program rada.

 

Objavljivanje programa rada također je obaveza koju nacionalna standardizacijska tijela preuzimaju prihvatanjem WTO TBT Kodeksa dobre prakse za pripremu, usvajanje i primjenu standarda, a čije je prihvatanje utvrđeno Sporazumom o tehničkim preprekama trgovini Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

 

Program rada za 2019. godinu dostupan je na web-stranici Instituta http://www.bas.gov.ba/button_64.html

31 Dec 2018