Standard BAS EN 62586-1:2018 usvojen metodom prijevoda

Standard BAS EN 62586-1:2018 usvojen metodom prijevoda

Drugo izdanje standarda BAS EN 62586-1:2018, Mjerenje kvaliteta električne energije u elektroenergetskim sistemima – Dio 1: Instrumenti (PQI) za mjerenje kvaliteta električne energije, preuzeto je metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 10, Oprema za mjerenje električne energije i upravljanje opterećenjem.

 

Električna energija koja se isporučuje krajnjim korisnicima ima nekoliko karakteristika koje su promjenljive, a koje utječu na njen kvalitet.

 

Instrumenti za mjerenje kvaliteta električne energije na tržištu imaju različite karakteristike. Ovaj standard pruža zajednički sistem referenci kako bi olakšao njihov izbor, upoređivanje i evaluaciju, određuje klasifikaciju zasnovanu na performansama proizvoda, utjecaju okoline i sigurnosnim zahtjevima. Ovaj dio standarda IEC 62586 specificira proizvod i zahtjeve za njegove performanse, za one instrumente čije funkcije uključuju mjerenje, zapisivanje i mogućnost nadzora parametara kvaliteta električne energije u sistemima napajanja, i za koje su mjerne metode (klase A ili klase S) definisane u standardu IEC 61000-4-30.

 

 

 

11 Feb 2019