Novi izvorni standardizacijski dokument za eurokodove

Novi izvorni standardizacijski dokument za eurokodove

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5, pripremio i izradio BAS EN 1993-1-1/NA:2019, Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak.

 

Ovaj izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokument, prvo izdanje, određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna koji će se upotrebljavati prilikom proračuna zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u Bosni i Hercegovini.

 

Takođe, BAS EN 1993-1-1/NA:2019 definiše nacionalno određene parametre za odredbe standarda BAS EN 1993-1-1:2017 u kojima je dopušten nacionalni izbor, te omogućuje primjenu navedenog standarda.

 

 

 

 

25 Apr 2019