Strategijski plan usvajanja standarda i drugih standardizacijskih dokumenata u Bosni i Hercegovini za period 2019–2021. godina

Strategijski plan usvajanja standarda i drugih standardizacijskih dokumenata u Bosni i Hercegovini za period 2019–2021. godina

Institut za standardizaciju BiH je pripremio i objavio Strategijski plan usvajanja standarda i drugih standardizacijskih dokumenata u Bosni i Hercegovini za period 2019–2021. godina, koji je, u skladu s članom 22. stav (7) Poslovnika o radu Vijeća za standardizaciju BiH, usvojilo i Vijeće za standardizaciju BiH, kao stručno i savjetodavno tijelo Instituta za standardizaciju BiH.

 

Svrha ovog dokumenta je planiranje usvajanja bosanskohercegovačkih (BAS) standarda i drugih standardizacijskih dokumenata za period 2019–2021. godina, da bi se kroz provođenje planiranih aktivnosti i uz primjenu usvojenih standarda ispunili zahtjevi korisnika, spriječile tehničke barijere u trgovini, sagledale aktivnosti u narednom periodu i osigurali potrebni resursi.

 

Institut je uputio poziv institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta, te privatnim i javnim preduzećima iz čitave Bosne i Hercegovine (ukupno 1395 poziva) da iskažu svoje potrebe za evropskim, međunarodnim odnosno izvornim bosanskohercegovačkim standardima. Ukupan broj predloženih projekata iznosio je nešto više od 170 (162 predložena standarda i 12 oblasti u kojima se predlaže usvajanje standarda). Nakon provedenog anketiranja korisnika standarda o njihovim potrebama, razmatranja i poređenja ekonomskih, neekonomskih i socijalnih parametara i prioriteta, a na osnovu unaprijed utvrđenih kriterija, uspostavlјena je lista prioriteta, dinamika i način donošenja standarda u razmatranom periodu.

 

Dokument je pripremljen u skladu sa ISO-ovim Uputstvom za izradu nacionalnih standardizacijskih strategija (Developing National Standardization Strategies-Manual, Version 2.1) koje je pripremila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO).

 

Strategijski plan usvajanja standarda i drugih standardizacijskih dokumenata u Bosni i Hercegovini za period 2019–2021. godina

 

 

 

24 May 2019