Strateški dokument za uvođenje upravljanja kvalitetom u javnu upravu u Bosni i Hercegovini

Strateški dokument za uvođenje upravljanja kvalitetom u javnu upravu u Bosni i Hercegovini

Osnovni principi u provođenju reformskih mjera Strateškog okvira za javnu upravu su principi evropskog upravnog prostora i dobre uprave: pouzdanost, predvidljivost, odgovornost i transparentnost, finansijska održivost i učešće građana u donošenju i provođenju politika i propisa.

 

Jedan od načina implementacije navedenih principa u javnu upravu u Bosni i Hercegovini je kroz uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom. S tim ciljem na Jahorini je 28. i 29. maja održana radionica za planiranje novog operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini 2019–2022. godina, uz podršku Programa jačanja javnih institucija koje u Bosni i Hercegovini implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju njemački (GIZ). U iniciranju radionice učestvovao je i Institut za standardizaciju BiH, zajedno s Uredom koordinatora za reformu javne uprave, Agencijom za državnu službu BiH, Agencijom za državnu službu Federacije BiH, Agencijom za državnu upravu RS i Pododjeljenjem za ljudske resurse Vlade Brčko distrikta BiH.

 

Cilj operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini 2019–2022. jeste kontinuirano i plansko unapređenje javne uprave u efikasnu i efektivnu upravu, koja će pružati kvalitetnu uslugu svim građanima Bosne i Hercegovine.

 

Naglašavamo da sistem upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001, obuhvata aktivnosti kojima organizacija identifikuje svoje ciljeve i utvrđuje procese i resurse koji se zahtijevaju da bi se ostvario željeni rezultat. Sistem upravljanja kvalitetom omogućava najvišem rukovodstvu optimizaciju korištenja resursa uzimajući u obzir dugoročne i kratkoročne posljedice svoje odluke. Sistem upravljanja kvalitetom pruža načine za identifikovanje mjera koje se bave predviđenim i nepredviđenim posljedicama u isporuci  proizvoda i/ili usluga. Osnovni principi upravljanja kvalitetom su:

 

  • Fokusiranje na kupca;
  • Liderstvo;
  • Angažovanje ljudi;
  • Procesni pristup;
  • Poboljšavanje;
  • Donošenje odluke na osnovu dokaza;
  • Upravljanje međusobnim odnosima.

 

Predstavnik Instituta za standardizaciju BiH na radionici bio je Miljan Savić, šef Odjeljenja za ocjenu usklađenosti.

 

 

 

06 Jun 2019