Standard BAS ISO 45001:2019 objavljen metodom prijevoda

Standard BAS ISO 45001:2019 objavljen metodom prijevoda

Prvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS ISO 45001:2019, Sistemi upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu - Zahtjevi s uputstvom za korištenje, objavljeno je metodom prijevoda.

 

Ovim bosanskohercegovačkim standardom povlači se i zamjenjuje standard BAS OHSAS 18001:2010, Sistemi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu - Zahtjevi.

 

Standardom BAS ISO 45001:2019 specificiraju se zahtjevi za sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OH&S) i daje se uputstvo za njegovo korištenje, kako bi se organizacijama omogućilo da obezbijede sigurna i zdrava radna mjesta, sprečavanjem povreda u vezi s radom i narušavanja zdravlja, kao i da proaktivno poboljšavaju svoje OH&S performanse.

 

Ovaj dokument je primjenljiv na svaku organizaciju koja želi uspostaviti, primjenjivati i održavati OH&S sistem upravljanja, a  kako bi poboljšala zdravlje i sigurnost na radu, eliminisala opasnosti i svodila na najmanju moguću mjeru OH&S rizike (uključujući nedostatke u sistemu), koristila prednosti OH&S prilika i kako bi obradila neusklađenosti OH&S sistema upravljanja koje su povezane s njenim aktivnostima.

 

Rukovodstvo organizacije je odgovorno za zdravlje i sigurnost na radu svojih radnika i drugih koji mogu biti pod utjecajem njenih aktivnosti. Ta odgovornost uključuje promovisanje i zaštitu njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja.

 

Ovim dokumentom se pomaže organizaciji da ostvaruje predviđene ishode svog OH&S sistema upravljanja. Konzistentno s OH&S politikom organizacije, predviđeni ishodi OH&S sistema upravljanja obuhvataju:

 

  1. stalno poboljšavanje OH&S performansi;
  2. ispunjavanje zakonskih i drugih zahtjeva;
  3. ostvarivanje OH&S ciljeva.

 

Ovaj dokument je primjenljiv u svakoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu, vrstu i aktivnosti. Primjenljiv je na OH&S rizike koji su pod kontrolom organizacije, uzimajući u obzir faktore kao što su kontekst u kojem organizacija radi i potrebe i očekivanja njenih radnika i drugih zainteresovanih strana.

 

International Accreditation Forum (IAF) je usvojio rezoluciju kojom odobrava trogodišnji prijelazni period za prilagođavanje zahtjevima standarda ISO 45001:2018. Organizacije koje su certificirane prema zahtjevima OHSAS 18001 imaju rok do 11. 3. 2021. godine da se prilagode i certificiraju u skladu s novim zahtjevima standarda ISO 45001:2018.

 

Bоsаnskоhеrcеgоvаčki stаndаrd BAS ISO 45001:2019 pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 3, Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta.

 

 

 

07 Jun 2019