10. MEĐUNARODNA Ex-TRIBINA

10. MEĐUNARODNA Ex-TRIBINA

U organizaciji Instituta za preventivu, zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj iz Novog Sada 6. i  7. juna 2019. godine održana je jubilarna 10. međunarodna Ex-tribina.

 

Cilj tribine je bio okupljanje na jednom mjestu proizvođača, distributera, zakonodavaca i korisnika radi razmjene iskustava, primjera dobre prakse i mogućnosti rješenja nekih problema koji se javljaju u donošenju ili primjeni tehničkih propisa, standarda i drugih obavezujućih dokumenata.

 

Na tribini su učestvovali predstavnici proizvođača, njihovi zastupnici i distributeri, zakonodavci, predstavnici koji se bave ispitivanjem i tehničkim nadzorom iz zemalja regiona, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine pa i šire.

 

Programsko vijeće je odabralo 15 radova koji svojom tematikom pokrivaju široku oblast u kojoj je protiveksplozijska zaštita zastupljena i koji su zadovoljili kriterije  da budu objavljeni u Zborniku radova i prezentirani na tribini. Predstavnici Instituta za standardizaciju BiH (Ex-komisije BiH), Goran Mrkaja, Goran Tešanović i Jusuf Delić, aktivno su učestvovali na tribini, kako prvi dan kroz prezentaciju rada tako i drugi dan na otvorenoj tribini kroz diskusije o prezentiranim radovima, dobrim praksama i problemima koji se odnose na zaštitu od požara i eksplozije, sigurnosti i zdravlju na radu u prostorima ugroženim eksplozivnim atmosferama s akcentom na nove propise, aktuelnim problematikama u oblasti protiveksplozijske zaštite iz zemalja regiona, kao i u usvajanju zaključaka.

 

Usvojeni zaključci sa 10. međunarodne Ex-tribine bit će objavljeni na web stranici Instituta za preventivu Novi Sad, www.izp.rs.    

 

 

 

11 Jun 2019