Poziv za učešće u javnim konsultacijama

Poziv za učešće u javnim konsultacijama

U skladu s Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 62/14), Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine pripremio je Nacrt srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2020–2022. godina.

 

 

Također, u skladu s Odlukom o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 94/14), pripremljen je i Prijedlog godišnjeg programa rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

 

 

U skladu s članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH”, broj 5/17), Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je postavio navedene dokumente na web aplikaciju eKonsultacije. Pozivamo sve zainteresovane strane da u periodu od 26. augusta 2019. godine do 10. septembra 2019. godine učestvuju u javnim konsultacijama te da nam putem web aplikacije eKonsultacije dostave svoje prijedloge i primjedbe.

 

 

 

27 Aug 2019