Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je izradio prva izdanja sljedećih izvornih standardizacijskih dokumenata za eurokodove:

 

BAS EN 1993-1-2/NA:2019, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Proračun konstrukcija na djelovanje požara – Nacionalni dodatak

 

BAS EN 1993-1-3/NA:2019, Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-3: Opća pravila – Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove – Nacionalni dodatak

 

BAS EN 1993-1-4/NA:2019, Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opća pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike – Nacionalni dodatak

 

BAS EN 1993-1-5/NA:2019, Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi – Nacionalni dodatak

 

Ovi izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokumenti određuju vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka koji će se upotrebljavati prilikom proračuna zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u Bosni i Hercegovini i koji omogućuju primjenu standarda:

 

BAS EN 1993-1-2:2017, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Proračun konstrukcija na djelovanje požara;

BAS EN 1993-1-3:2017, Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-3: Opća pravila – Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove;

BAS EN 1993-1-4:2017, Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opća pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike;

BAS EN 1993-1-5:2017, Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi;

 

Izvorni standardizacijski dokumenti BAS EN 1993-1-2/NA:2019, BAS EN 1993-1-3/NA:2019, BAS EN 1993-1-4/NA:2019BAS EN 1993-1-5/NA:2019definišu nacionalno određene parametre za odredbe standarda BAS EN 1993-1-2:2017, BAS EN 1993-1-3:2017, BAS EN 1993-1-4:2017 i  BAS EN 1993-1-5:2017 u kojima je dopušten nacionalni izbor.

 

Ove bosanskohercegovačke standardizacijske dokumente pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5.

 

 

 

04 Sep 2019