Standardi za usluge

Standardi za usluge

Danas usluge čine 70% bruto društvenog proizvoda Evropske unije. Evidencije pokazuju da će se tržišni udio i zaposlenost generisani uslugama nastaviti povećavati, jer pojava kolaborativne ekonomije i novih poslovnih modela pružaju daljnje mogućnosti rasta usluga i proizvodnih preduzeća u EU.

 

Strateški savjetodavni odbor za usluge Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN/SAGS) razvio je Strateški plan za standardizaciju u oblasti usluga kao podršku CEN-CENELEC Ambitions 2020  i u cilju prepoznavanja neiskorištenog potencijala za ekonomski rast tržišta usluga u Evropi. Ovim planom SAGS sebi postavlja ambiciozan cilj da se dodatno angažuje sa zainteresovanim stranama iz industrije i udruženjima kako bi bolje razumjeli koristi od evropske standardizacije.

 

Standardi – bili oni nacionalni (državni), evropski ili međunarodni ‒  imaju ulogu u integraciji i performansama tržišta usluga.

 

Upotreba standarda koji se odnose na usluge može pomoći kompanijama i organizacijama:

  • da upravljaju usklađivanjem s nacionalnim i EU propisima,
  • da povećaju performanse,
  • da se nose s trendovima koji utiču na tržište usluga: digitalizacija, integracija usluga prerađivačke industrije, globalizacija i novo ponašanje kupaca,
  • da izgrade veće povjerenje potrošača,
  • da pružaju digitalne usluge...

 

I konačno, standardi također mogu povećati efikasnost procesa javnih i privatnih nabavki.

 

 

 

18 Sep 2019