Saradnja s Institutom za standardizaciju Srbije i Institutom za standardizaciju Azerbejdžana

Saradnja s Institutom za standardizaciju Srbije i Institutom za standardizaciju Azerbejdžana

Direktor Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, gospodin Aleksandar Cincar 4. oktobra je boravio u radnoj posjeti Institutu za standardizaciju Srbije.

 

Tom prilikom potpisan je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji s Institutom za standardizaciju Srbije u oblasti ocjenjivanja usklađenosti. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine i Institut za standardizaciju Srbije su se obavezali da kroz razmjenu informacija, znanja i iskustva, dokumentacije, obuka zaposlenih, zajedničkih, međusobnih, aktivnosti na internom auditu i cerificiranju sistema upravljanja pomognu u uspostavljanju i akreditiranju certifikacionog tijela za sisteme upravljanja u Institutu za standardizaciju BiH.

 

Također, ovom prilikom rukovodioci državnih tijela za standardizaciju Bosne i Hercegovine i Srbije potpisali su memorandume o razumijevanju s Institutom za standardizaciju Azerbejdžana.

 

 

 

Memorandumom o razumijevanju između Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine i Instituta za standardizaciju Azerbejdžana predviđeno je da se u narednom periodu unaprijedi saradnja u oblasti standardizacije i razmijeni stručno znanje između ova dva tijela. Također, Memorandumom je predviđena i razmjena informacija o programima razvoja državnih standarda i projekata, razmjena informacija, znanja i iskustava, konsultacija iz oblasti ocjenjivanja usklađenosti i certifikacije, te organizovanje zajedničkih seminara i simpozija.

 

 

 

11 Oct 2019