Održan međunarodni forum „Standardizacija 2019“

Održan međunarodni forum „Standardizacija 2019“

Prvi međunarodni forum za standardizaciju, „Standardizacija 2019“ održan je u Rusiji, u Sankt Peterburgu 10. i 11. oktobra 2019. godine. Oko 400 predstavnika vlade, privrednih i javnih organizacija iz Ruske Federacije imalo je priliku da razgovara o najaktuelnijim problemima međunarodne, regionalne i nacionalne standardizacije.

 

Jedan od govornika na forumu bio je i predstavnik Bosne i Hercegovine, gospodin Aleksandar Cincar, direktor Instituta za standardizaciju BiH. Direktor Cincar je publici predstavio ulogu međunarodnih standarda u povećanju povjerenja građana u javnu upravu, od lokalnog nivoa vlasti, preko regionalnog, do republičkog i državnog.  Također, on je prisutnima predstavio način na koji javna uprava treba da se fokusira na dostizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Direktor Cincar učestvovao je i na drugom forumu na kojem su razmijenjena iskustva koja se odnose na izazove koji očekuju standardizaciju u budućem vremenu, kao što su kadar i digitalizacija.

 

 

 

 

 

15 Oct 2019