Novi izvorni standardizacijski dokument za eurokodove

Novi izvorni standardizacijski dokument za eurokodove

Institut za standardizaciju BiH je pripremio i objavio izvorni standardizacijski dokument za eurokodove, BAS EN 1992-1-1/NA:2019, Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak.

  

Ovaj izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokument, prvo izdanje, određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna koji će se upotrebljavati prilikom proračuna zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u Bosni i Hercegovini i omogućuje primjenu standarda BAS EN 1992-1-1:2017, Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade.

  

Dokument BAS EN 1992-1-1/NA:2019 definiše nacionalno određene parametre za odredbe standarda BAS EN 1992-1-1:2017 u kojima je dopušten nacionalni izbor.

  

Ovaj bosanskohercegovački standardizacijski dokument pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 61, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6.

 

 

 

31 Oct 2019