Održana 50. sjednica Tehničkog komiteta BAS/TC 6, Oprema za eksplozivne atmosfere

Održana 50. sjednica Tehničkog komiteta BAS/TC 6, Oprema za eksplozivne atmosfere

Dana 7. 11. 2019. godine  održana je  50. jubilarna sjednica Tehničkog komiteta BAS/TC 6, Oprema za eksplozivne atmosfere. Sjednicom je predsjedavao dugogodišnji predsjednik Rafo Jozić. Prije radnog dijela, prisutnima se obratio Borislav Kraljević, zamjenik direktora Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, koji se zahvalio članovima na doprinosu koji daju u ovoj veoma osjetljivoj i odgovornoj oblasti, te je u ime Instituta za standardizaciju BiH uručio zahvalnice za rad na standardizaciji svim članovima tehničkog komiteta.

 

Predsjednik Jozić je sve prisutne podsjetio na preminule članove i prvog predsjednika tehničkog komiteta pokojnog Žarka Savića, kojima je minutom šutnje odata pošta. Istaknut je podatak da je u komitetu od osnivanja radilo blizu 50 članova iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, kao i 5 sekretara i koordinatora.

 

Nakon toga, tehnički komitet je održao radnu sjednicu na kojoj su usvojeni Poslovni plan i Plan rada tehničkog komiteta za 2020. godinu. Također, utvrđeni su nacrti standarda  BAS EN 1127-2 i BAS EN 50303, koje su preveli članovi komiteta i radne grupe BAS/TC 6/WG1 iz Udruženja Atex - Tuzla.

 

Komitet u okviru svojih kapaciteta radi na prevođenju standarda bitnih za korisnike i najveći broj standarda preveli su članovi komiteta. Svi relevantni evropski standardi iz oblasti zaštite od eksplozije i ispitivanja požarnih opasnosti, koje donosi dvadesetak korespondentnih evropskih i međunarodnih standardizacijskih tijela, usvajaju se redovno.  

 

U oktobru 2018. formirana je radna grupa BAS/TC 6/WG 1, Protiveksplozivna zaštita u rudarstvu, kao rezultat zajedničkog nastojanja tehničkih komiteta BAS/TC 6 (Oprema za eksplozivne atmosfere) i BAS/TC 27 (Rudarstvo) da doprinesu zaštiti života ljudi i imovine u rudarstvu. Radna grupa radi na pripremanju i prevođenju bosanskohercegovačkih standarda, razmatranju međunarodnih i evropskih standarda, te reviziji postojećih važećih standarda iz područja protiveksplozivne zaštite u rudarstvu i njihovom predlaganju tehničkim komitetima BAS/TC 6 i BAS/TC 27.

 

 

Tehnički komitet BAS/TC 6, Oprema za eksplozivne atmosfere osnovan je 29. 4. 1997. godine. Sekretarijat komiteta je u Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine, predsjednik je Rafo Jozić, iz Udruženja za protiveksplozivnu zaštitu, sigurnost radne i životne sredine Atex - Tuzla, a tehnički sekretar je Jasmina Ljubunčić, stručni savjetnik u Institutu. Komitet trenutno broji 18 članova.

 

 

 

18 Nov 2019