Standard BAS EN ISO 9606-1:2019 usvojen metodom prijevoda

Standard  BAS EN ISO 9606-1:2019 usvojen metodom prijevoda

Treće izdanje standarda BAS EN ISO 9606-1:2019, Ispitivanje osposobljenosti zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Dio 1: Čelici, u sistem bosanskohercegovačke standardizacije usvojeno je metodom prijevoda.

  

Izvorni tekst međunarodnog standarda priprеmiо је Tehnički komitet  ISO/TC 44, Welding and allied processes, čiji je sekretarijat pod nadležnošću državnog tijela za standardizaciju Njemačke (DIN).

  

Standard BAS EN ISO 9606-1 propisuje zahtjeve za ispitivanje osposobljenosti zavarivača kod zavarivanja čelika topljenjem. Standard daje grupu tehničkih pravila za sistematsko kvalifikaciono ispitivanje zavarivača i obezbjeđuje takve kvalifikacije koje će biti jedinstveno prihvaćene, nezavisno od vrste proizvoda, lokacije i ispitivača ili tijela za ispitivanje. Kod ispitivanja zavarivača naglasak se stavlja na sposobnost zavarivača da ručno upravljaju elektrodom, gorionikom za zavarivanje ili gorionikom za plinsko zavarivanje i da tako ostvare zavareni spoj prihvatljivog kvaliteta.

  

Postupci zavarivanja, na koje se odnosi ovaj dio standarda ISO 9606, obuhvataju one postupke zavarivanja topljenjem koji se izvode kao ručno ili djelimično mehanizovano zavarivanje. On ne pokriva potpuno mehanizovane ili automatske postupke zavarivanja.  Za takve postupke koristi se standard  ISO 14732.

  

Bosanskohercegovački standard BAS EN ISO 9606-1 pripremio je tehnički komitet Instituta za standardizaciju BiH – BAS/TC 2, Zavarivanje i srodni postupci.

 

 

 

19 Nov 2019