Održana konferencija „Upravljanje kvalitetom – Promjena svijesti u javnoj upravi”

Održana konferencija „Upravljanje kvalitetom – Promjena svijesti u javnoj upravi”

Institut za standardizaciju BiH je zajedno s Uredom koordinatora za reformu javne uprave, Agencijom za državnu službu BiH, Agencijom za državnu upravu RS, Agencijom za državnu službu FBiH, a uz podršku Programa jačanja javnih institucija koji u BiH implementira GIZ u ime Vlade SR Njemačke i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, učestvovao u organizaciji konferencije „Upravljanje kvalitetom – Promjena svijesti u javnoj upravi” koja je održana 28. novembra u Sarajevu.

 

Cilj ove konferencije bio je upoznavanje učesnika s alatima, modelima i sistemom upravljanja kvalitetom, te širenje svijesti o potrebi transformacije javne uprave koja je orijentisana prema korisnicima i građanima.

 

Rukovodioci navedenih institucija, koje su pokazale značajnu opredijeljenost prema promociji, jačanju institucionalnih kapaciteta i implementaciji Zajedničkog okvira procjene (CAF – Common Assessment Framework) i/ili sistema upravljanja kvalitetom BAS EN 9001:2015, potpisali su Izjavu o spremnosti za unapređenje usluga javne uprave i povećanje zadovoljstva korisnika. Ovom izjavom institucije potpisnice žele dati podršku inicijativi i procesu unapređenja javne uprave, te podstaknuti i druge institucije javne uprave, kao i širu javnost na aktivno poduzimanje koraka s ciljem povećanja zadovoljstva korisnika pruženim uslugama javne uprave.  

 

 

Zamjenik direktora Instituta Borislav Kraljević i pomoćnik direktora za ocjenu usklađenosti Goran Tešanović učestvovali su u panel diskusijama i govorili su o implementaciji standarda BAS EN ISO 9001 u Institutu za standarizaciju BiH, te o koristima koje organizacija ostvaruje implementacijom zahtjeva navedenog standarda.

 

Šef Odjeljenja za ocjenu usklađenosti u Institutu Miljan Savić učestvovao je u vođenju sesije koja se odnosila na to kako CAF i BAS EN ISO 9001 mogu doprinijeti upravljanju zadovoljstvom korisnika i ukupnoj reformi javne uprave, na kojoj je zaključeno da je sisteme upravljanja kvalitetom potrebno uvesti u što veći broj organizacija/institucija javne uprave, da najviše rukovodstvo treba tokom čitavog procesa implementacije pružati punu podršku, te da QMS nije stvar i obaveza pojedinca ili imenovane grupe, već posvećenost svih zaposlenih i dio organizacijske kulture.

 

 

 

03 Dec 2019