Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5, pripremio i objavio sljedeće izvorne standardizacijske dokumente:

BAS EN 1993-1-6/NA:2019, Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski - Nacionalni dodatak

BAS EN 1993-1-7/NA:2019, Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni - Nacionalni dodatak

BAS EN 1993-1-8/NA:2019, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektiranje priključaka - Nacionalni dodatak

BAS EN 1993-1-9/NA:2019, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor - Nacionalni dodatak

 

Ovi izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokumenti, prvo izdanje, određuju vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna koji će se upotrebljavati prilikom proračuna zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u Bosni i Hercegovini i omogućuju primjenu standarda:

 

BAS EN 1993-1-6:2017, Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski,

 

BAS EN 1993-1-7:2017, Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni,

 

BAS EN 1993-1-8:2017, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektiranje priključaka,

 

BAS EN 1993-1-9:2017, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor.

 

 

Izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokumenti BAS EN 1993-1-6/NA:2019, BAS EN 1993-1-7/NA:2019, BAS EN 1993-1-8/NA:2019 i BAS EN 1993-1-9/NA:2019 definišu nacionalno određene parametre za odredbe standarda BAS EN 1993-1-6:2017, BAS EN 1993-1-7:2017, BAS EN 1993-1-8:2017 i  BAS EN 1993-1-9:2017 u kojima je dopušten nacionalni izbor.

 

 

 

11 Dec 2019