Novo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN ISO 19011:2019

Novo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN ISO 19011:2019

Putem tehničkog komiteta BAS/TC 3,Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta u sistem bosanskohercegovačke standardizacije metodom prijevoda preuzet je standard BAS EN ISO 19011:2019, Smjernice za provjeravanje sistema upravljanja.

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN ISO 19011:2019 daje uputstvo za auditiranje sistema upravljanja, uklјučujući principe auditiranja, upravlјanje programom audita i provođenje audita sistema upravljanja, kao i uputstvo za vrednovanje kompetentnosti pojedinaca uklјučenih u proces audita. Ovim aktivnostima obuhvaćeni su pojedinac(ci) koji upravlјa(ju) programom audita, auditori i timovi za audit.

 

Ovaj standard je primjenlјiv na sve organizacije koje imaju potrebu da planiraju i provode interne ili eksterne audite sistema upravljanja ili da upravlјaju programom audita.

 

Primjena ovog dokumenta za druge vrste audita je moguća, pod uslovom da se posebna pažnja posveti potrebnoj specifičnoj kompetentnosti.

 

Glavne razlike u poređenju s prethodnim izdanjem ovog standarda su sljedeće:

  • dodavanje pristupa zasnovanog na riziku u principima auditiranja;
  • proširenje uputstva za upravlјanje programom audita, uklјučujući rizik za program audita;
  • proširenje uputstva za  provođenje audita, posebno odjelјka o planiranju audita;
  • proširenje zahtjeva za generičku kompetentnost auditora;
  • prilagođavanje terminologije da odražava proces, a ne predmet („stvar”);
  • uklanjanje dodatka koji sadrži zahtjeve za kompetentnost za auditiranje specifičnih disciplina sistema upravljanja (zbog velikog broja pojedinačnih standarda za sisteme upravljanja, nije praktično da se obuhvate zahtjevi za kompetentnost za sve discipline);
  • proširenje Dodatka A da bi se osiguralo uputstvo za auditiranje (novih) koncepata, kao što su kontekst organizacije, liderstvo i posvećenost, virtuelni auditi, usklađivanje i lanac  snabdijevanja.

 

 

 

20 Dec 2019