Održana edukacija zaposlenih ISBIH-a na temu „Organizaciona kultura”.

Održana edukacija zaposlenih ISBIH-a na temu „Organizaciona kultura”.

U ponedjeljak, 16. decembra 2019. godine, za zaposlene Instituta za standardizaciju BiH održana je edukacija na temu „Organizaciona kultura”.

 

Tom prilikom zaposlenima su predstavljeni rezultati internog istraživanja koje je provedeno u Institutu, s ciljem sagledavanje trenutne situacije i donošenja mjera za unapređenje rada Instituta.

 

Organizaciona kultura kao zajedničko viđenje koje oblikuje način razmišljanja članova jedne   organizacije, način reagovanja, način ponašanja zaposlenih, predstavlja osnovu za napredovanje i prosperitet svake organizacije.

 

Razmotrene su i analizirane različite vrste organizacionih kultura i zaključeno je da  organizaciona kultura može biti odličan motivator za zaposlene. Potrebu za pripadanjem, koju, u većoj ili manjoj mjeri, svaka osoba nosi u sebi, članovi organizacije mogu zadovoljiti jedino ako se poistovijete s organizacijom. A poistovjećivanje s organizacijom izvodljivo je jedino u slučaju ako organizacija ima izuzetno razvijenu organizacionu kulturu.

 

Također, zaključeno je da je veoma važno da menadžment svjesno i kontinuirano radi na kreiranju željene organizacione kulture radi postizanja ciljeva organizacije.

 

 

 

 

24 Dec 2019