Standard BAS IEC 60826:2019 objavljen metodom prijevoda

Standard BAS IEC 60826:2019 objavljen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 30, Električni kablovi, metodom prijevoda usvojio je drugo izdanje standarda BAS IEC 60826:2019, Kriteriji za projektovanje nadzemnih prijenosnih vodova.

 

Standard  BAS IEC 60826:2019  specificira zahtjeve koji se odnose na čvrstoću i opterećenje nadzemnih vodova. Ti zahtjevi su izvedeni na osnovu principa projektovanja zasnovanih na pouzdanosti. Ovi zahtjevi se primjenjuju na nadzemne vodove 45 kV i više, a također se mogu primijeniti na vodove nižeg nazivnog napona.

 

Također, ovaj standard osigurava okvir za pripremu nacionalnih standarda koji se bave nadzemnim vodovima, kroz upotrebu koncepta pouzdanosti korištenjem probabilističkih i poluprobabilističkih metoda. Tim nacionalnim standardima je potrebno utvrditi lokalne klimatske podatke za upotrebu i primjenu ovog standarda, uz ostale podatke koji su specifični za pojedinu zemlju.

 

Iako su u ovom standardu navedeni kriteriji projektovanja za nove vodove, većina se principa može koristiti za određivanje zahtjeva projektovanja i zahtjeva pouzdanosti prilikom obnavljanja, poboljšanja i podizanja postojećih vodova na viši naponski nivo.

 

Ovaj dokument ne obuhvata detalje projektovanja pojedinih komponenti vodova kao što su tipovi stubova, temelji, provodnici ili izolatorski lanci.

 

 

15 Jan 2020