Objavljena tri standarda metodom prijevoda

Objavljena tri standarda metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 41, Oprema pod pritiskom i kontejneri, metodom prijevoda objavio tri standarda koji definišu terminologiju ventila.

 

  • BAS EN 736-1:2020, Ventili – Terminologija – Dio 1: Definicija tipova ventila. Ovaj standard specificira nazive i definicije svih tipova ventila s ilustrativnim prikazom.

 

  • BAS EN 736-2:2020, Ventili – Terminologija – Dio 2: Definicije dijelova ventila. Ovaj standard specificira nazive dijelova ventila i njihove definicije.

 

  • BAS EN 736-3:2020, Ventili – Terminologija – Dio 3: Definicije termina. Ovaj standard definiše termine i definicije koje se koriste za više tipova ventila. Termini se odnose na pritisak i temperaturu, dimenzije, dizajn, karkateristike kontrole protoka i ispitivanje ventila.

 

 

 

04 Feb 2020