Poziv za učešće u javnim konsultacijama

Poziv za učešće u javnim konsultacijama

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine u postupku izrade Izvještaja o provođenju Srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2018-2019. godina (na osnovu usvojenog Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH za period 2018-2020. godina), provodi proces javnih konsultacija.

 

Prijedlog izvještaja o provođenju Srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2018-2019. godina postavlјen je na web aplikaciju eKonsultacije.  

 

Pozivamo sve zainteresovane strane da u periodu od 5. do 20. februara 2020. godine učestvuju u javnim konsultacijama te da nam putem web aplikacije eKonsultacije dostave svoje prijedloge i primjedbe.

 

 

Za dodatne informacije kontakt osoba:
Biljana Maletić
e-mail: biljana.maletic@bas.gov.ba 
Tel: 057/310-591

 

 

 

05 Feb 2020