Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5, pripremio i objavio sljedeće izvorne standardizacijske dokumente:

 

BAS EN 1993-1-10/NA:2020, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i svojstva po debljini - Nacionalni dodatak,
BAS EN 1993-1-11/NA:2020, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-11: Proračun konstrukcija s vlačnim dijelovima - Nacionalni dodatak,
BAS EN 1993-1-12/NA:2020, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-12: Dodatna pravila za proširenje EN 1993 na čelike kvalitete do S700 - Nacionalni dodatak.

 

Ovi izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokumenti, prvo izdanje, određuju vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna koji će se upotrebljavati prilikom proračuna zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u Bosni i Hercegovini i koji omogućuju primjenu standarda:

 

BAS EN 1993-1-10:2018, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i svojstva po debljini,
BAS EN 1993-1-11:2018, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-11: Proračun konstrukcija s vlačnim dijelovima,
BAS EN 1993-1-12:2018, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-12: Dodatna pravila za proširenje EN 1993 na čelike kvalitete do S700.

 

 

 

07 Feb 2020