Standard BAS EN ISO 6974-4:2020 usvojen metodom prijevoda

Standard  BAS EN ISO 6974-4:2020 usvojen metodom prijevoda

Bosanskohercegovački standard BAS EN ISO 6974-4:2020, Prirodni gas - Određivanje sastava i pridružene nesigurnosti pomoću gasne hromatografije  - Dio 4: Određivanje dušika, ugljikovog dioksida i C1 do C5 i C6+ ugljikovodika za laboratorijske i on-line mjerne sisteme s dvije kolone, drugo izdanje, usvojen je metodom prijevoda.

 

Međunarodni standard pripremio je Tehnički komitet ISO/TC 193, Natural gas, Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i preuzeo ga je CMC kao evropski standard.

 

Ovaj dio standarda ISO 6974 specificira preciznu metodu za određivanje sastava prirodnog gasa. Dobijeni sastavni podaci koriste se za proračun kalorijske vrijednosti, relativne gustoće i Wobbe indeksa. Ova metoda zahtijeva upotrebu dvije kolone smještene u nizu na gasnom hromatografu s jednom pećnicom. Kombinacija dvije kolone omogućuje povratno ispiranje. Svi sastavni dijelovi, uključujući vrh ispiranja, otkrivaju se detektorom toplotne provodljivosti (TCD). Ova metoda je izvedena iz standarda ISO 6568, Natural gas — Simple analysis by gas chromatography. Ovaj dio standarda ISO 6974 pruža jednu od metoda koja se može primijeniti za određivanje sastava prirodnog gasa u skladu s dijelovima 1 i 2 standarda ISO 6974.

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN ISO 6974-4:2020 pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 31, Gas i gasna tehnika,  Instituta za standardizaciju BiH.

 

 

 

18 Feb 2020