Donesena Odluka o postupanju za vrijeme opasnosti za zdravlje zaposlenih uzrokovane virusom COVID-19

Donesena Odluka o postupanju za vrijeme opasnosti za zdravlje zaposlenih uzrokovane virusom COVID-19

U skladu sa mjerama koje je donijelo Vijeće ministara BiH, a imajući u vidu da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju prouzrokovanu virusom korona, koja predstavlja opasnost po život i zdravlje građana, a zbog koje su entitetske vlade i vlada Brčko Distrikta preduzele neophodne mjere u cilju minimiziranja posljedica ovog virusa, direktor Instituta za standardizaciju BiH je donio Odluku o postupanju za vrijeme opasnosti za zdravlje zaposlenih uzrokovane virusom COVID-19.

17 Mar 2020