Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Tehnički komitet BAS/TC 58, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9,  pripremio je i objavio sljedeće bosanskohercegovačke standardizacijske dokumente:

 

BAS EN 1991-3/NA:2020, Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 3: Dejstva prouzrokovana kranovima i mašinama – Nacionalni dodatak

BAS EN 1998-3/NA:2020, Evrokod 8 – Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa – Dio 3: Procjena stanja i ojačanje zgrada – Nacionalni dodatak

BAS EN 1998-5/NA:2020, Eurokod 8 – Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa – Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja – Nacionalni dodatak

BAS EN 1998-6/NA:2020, Evrokod 8 – Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa – Dio 6: Tornjevi, jarboli i dimnjaci – Nacionalni dodatak

 

Ovi izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokumenti, prvo izdanje, određuju vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna koji će se upotrebljavati prilikom proračuna zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u Bosni i Hercegovini i omogućuju primjenu standarda:

 

BAS EN 1991-3:2016, Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 3: Dejstva prouzrokovana kranovima i mašinama

BAS EN 1998-3:2017, Evrokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa – Dio 3: Procjena stanja i ojačanje zgrada

BAS EN 1998-5:2017, Eurokod 8 – Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa – Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja

BAS EN 1998-6:2017, Evrokod 8 – Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa – Dio 6: Tornjevi, jarboli i dimnjaci

 

 

 

16 Mar 2020