Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 61, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6, usvojio sljedeće izvorne standardizacijske dokumente za eurokodove:

 

BAS EN 1992-1-2/NA:2020, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara – Nacionalni dodatak

BAS EN 1992-2/NA:2020, Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja – Nacionalni dodatak

BAS EN 1992-3/NA:2020, Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala – Nacionalni dodatak

 

BAS EN 1996-1-1+A1/NA:2020Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije – Nacionalni dodatak

BAS EN 1996-1-2/NA:2020, Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara – Nacionalni dodatak

BAS EN 1996-2/NA:2020, Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 2: Proračunska razmatranja, izbor materijala i izvođenje zidanih konstrukcija – Nacionalni dodatak

BAS EN 1996-3/NA:2020, Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 3: Pojednostavljene metode proračuna za nearmirane zidane konstrukcije – Nacionalni dodatak

 

Ovi izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokumenti, prvo izdanje, određuju vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna koji će se upotrebljavati prilikom proračuna zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u Bosni i Hercegovini i omogućuju primjenu standarda:

 

BAS EN 1992-1-2:2017, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara

BAS EN 1992-2:2017, Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja

BAS EN 1992-3:2017, Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala

BAS EN 1996-1-1+A1:2017, Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije

BAS EN 1996-1-2:2017, Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

BAS EN 1996-2:2017, Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 2: Proračunska razmatranja, izbor materijala i izvođenje zidanih konstrukcija

BAS EN 1996-3:2017, Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 3: Pojednostavljene metode proračuna za nearmirane zidane konstrukcije

 

 

 

17 Mar 2020