Učestvujte u nagradnom konkursu povodom Svjetskog dana standarda 2020

Učestvujte u nagradnom konkursu povodom Svjetskog dana standarda 2020

Život na Zemlji, planeti koja pripada Sunčevom sistemu, zavisi od energije koja dolazi od Sunca. Međutim, tokom prošlog vijeka ljudske i industrijske aktivnosti naše moderne civilizacije povećale su koncentracije gasova, koji prirodno postoje na Zemlji, usljed efekta staklenika. Oni negativno utiču na klimu a samim tim i na sve oblike života na Zemlji. Istovremeno, brz rast stanovništva i urbanizacija zahtijevaju odgovorno korištenje ograničenih resursa.

 

Kako bi se smanjio ljudski uticaj na našu planetu, potrebna nam je politička volja, konkretna akcija i pravi alati. Međunarodni standardi predstavljaju jedan takav alat. Međunarodni standardi koje donose Međunarodna komisija za elektrotehniku (IEC), Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) i Međunarodni savez za telekomunikacije (ITU) uzimaju u obzir isprobana i istinska rješenja. Oni pomažu u razmjeni ekspertize i stručnih znanja unutar razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Standardi pokrivaju sve aspekte uštede energije, kvaliteta vode i zraka. Oni postavljaju standardizovane protokole i metode mjerenja. Njihova široka upotreba pomaže u smanjenju uticaja industrijske proizvodnje i procesa na okolinu, olakšava ponovnu upotrebu ograničenih resursa i poboljšava energetsku efikasnost.

 

Međunarodne organizacije za standardizaciju pozivaju sve kreativce da u okviru ovogodišnje teme „Zaštititi planetu standardima” učestvuju u konkursu za izbor najboljeg postera koji će se koristiti širom svijeta prilikom proslave Svjetskog dana standarda 14. oktobra 2020. godine.

 

Pobjednik će biti nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 1500 švicarskih franaka, dok za drugo i treće mjesto nagrade iznose po 500 švicarskih franaka. O pobjedničkim posterima odlučivat će se javnim glasanjem.

 

Krajnji rok za slanje postera je 21. juni 2020. godine. Takmičari mogu da prijave do tri postera.

 

Svoje postere prijavite putem e-maila: contest@worldstandardscooperation.org.

 

Prije nego što podnesete prijave, pročitajte pravila konkursa.

 

 

 

 

25 Mar 2020